drift och förvaltningstjänster

บริการการดำเนินงาน

เมื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณจะเป็นขุมพลังทางธุรกิจ ซึ่งสามารถให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งการทำให้มั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่เพียงพอและทักษะที่เหมาะสมในการบริหารจัดการจึงเป็นความท้าทายที่ทุกธุรกิจต้องพบ

เราขอเสนอบริการทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีประสบการณ์ในการจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลรูปแบบ พร้อมความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

drift och förvaltning

การบริหารจัดการ

การดำเนินงาน

ค่าบริการคงที่/คิดตามเวลาดำเนินงานจริแบบรายเดือน BizOne ให้การบริการด้วยการดำเนินงานดูแลแพลตฟอร์มข้อมูลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ของคุณ หรือจัดการโซลูชันที่พัฒนาโดยเรา

ตัวอย่างขอบเขตการบริการและ ประโยชน์ที่ได้ต่อธุรกิจ

การตรวจติดตามโครงสร้างพื้นฐาน

เราทำการติดตามการทำงานส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบทั้งบน Cloud หรือ On-premises และทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

การตรวจติดตามกระบวนผสานรวมการข้อมูล

ในระหว่างกระบวนการดำเนินงานนั้นเราจะตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไปป์ไลน์สำหรับส่งข้อมูล และส่งการแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาด และสรุปการผลการดำเนินกิจกรรมทางข้อมูล

การรับมือกับสถานการณ์

ด้วยการใช้ระบบช่วยเหลือของเรา (Jira) ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเพิ่มตั๋วได้นอกเหนือจากตั๋วอัตโนมัติที่ออกให้โดย แพลตฟอร์มข้อมูล

การจัดการกับการแจ้งเตือน

เราติดต่อองค์กรของคุณด้วยการแจ้งเตือนความผิดปกติ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณดำเนินการได้ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

การบำรุงรักษาและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

BizOne มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา และปรับใช้ฟังก์ชันการทำงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง บนแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณ

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา

ติดต่อเราและคุณจะได้รับคำปรึกษาฟรีหนึ่งชั่วโมง