dataanalys

สิ่งที่เราทำ

สนับสนุนลูกค้าของเราในการสร้างโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, Business Intelligence, Data Integration, Data Engineering, Analytics และ Machine Learning

ไม่ว่าคุณจะทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรหรือกำลังผจญภัยสู่ระบบคลาวด์ เรามีความเชี่ยวชาญในการนำโซลูชันการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างแม่นยำ

รับคำปรึกษาหนึ่งชั่วโมงฟรี

เรามองปัญหาที่ซับซ้อนและหาวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่เราทำ

สิ่งที่เราทำ

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่อยู่แล้ว หรือกำลังจะย้ายไปที่ระบบคลาวด์เป็นครั้งแรก เราก็สามารถเลือกใช้โซลูชันการวิเคราะห์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ทำงานอย่างไร?

ข้อมูลจะถูกบันทึก จัดระเบียบ รวบรวม และจัดโครงสร้างเพื่อการใช้งานข้อมูลที่ง่ายขึ้น

samla in

บันทึก

เราบันทึกข้อมูลจากทั้งภายในองค์กร จากระบบคลาวด์ แหล่งข้อมูลภายนอก/บุคคลที่สาม หรือแม้กระทั่งจากอุปกรณ์ IoT.

strukturera

จัดระเบียบ

ข้อมูลจะถูกจัดระเบียบและรวบรวมเก็บไว้ที่คลังข้อมูลส่วนกลางเพียงที่เดียวบนความปลอดภัยและพร้อมใช้งานสูงสุด

konsumera

ใช้งาน

ผู้ใช้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น.

เราทำงานยังไง?

datakälla

สิ่งที่เราทำ

วิธีการทำงานของเรา

ทุกองค์กรต่างมีปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนของข้อมูลที่แตกต่างกัน ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานข้อมูลไปยังผู้ที่มีสิทธิใช้งานข้อมูล ที่ BizOne เราออกแบบ สร้าง ปรับใช้ และจัดการโซลูชันตามหลักการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อขยายผล/ต่อยอด สำหรับการเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่และเพิ่มเติมส่วนประกอบตามความต้องการทางธุรกิจ

สิ่งที่เราทำ

6 ขั้นตอน

องค์กรส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย กระจัดกระจายอยู่ในหลายๆ แพลตฟอร์ม และจัดเก็บใน รูปแบบที่แตกต่างกัน ถูกบันทึกในช่วงเวลาที่ต่างกัน และในปริมาณที่แตกต่างกัน เราจะทำการบันทึกข้อมูล จากทั้งองค์กรของคุณ ในระบบคลาวด์ จากแหล่งข้อมูล จากบุคคลที่สาม หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ IoT ไว้ด้วยกัน

 
 

การใช้ Azure Data Factory ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบดั้งเดิม (ข้อมูลดิบ) ซึ่งรองรับ ประเภทข้อมูลทั้งหมด หากมีความจำเป็นจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบมาตรฐานและเก็บไว้ใน Data Lake

ข้อมูลจะถูกจัดระเบียบเพื่อลบรายการที่ซ้ำซ้อนกัน

จากนั้นเราจะรวบรวมข้อมูลลงในคลังเก็บข้อมูลส่วนกลางเดียวโดยใช้ฐานข้อมูล Azure SQL Database หรือ Azure SQL Data Warehouse

สำหรับการจัดการผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ข้อมูลจะถูกแคชในหน่วยความจำโดยใช้ Azure Analysis Services

ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเช่น Microsoft Power BI เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

data integration

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี